Lægernes Hus Langeskov

Online tidsbestilling

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

Ønsker du at bestille en konsultationstid, kan du klikke her.

Kørekort, print selv Kørekortsattest

Diabetesattset, print selv Diabetesattest

Receptfornyelse

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

Ønsker du at bestille en ny recept, kan du klikke her

Email konsultation

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

Ønsker du at bestille en email konsultation, kan du klikke her

Vi gør opmærksom på, at det ikke er til akutte problemstillinger, da der er nogle dages svarfrist.

Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.

Nyheder

HPV- catch up programmet til drenge udvides. Se nedenstående.

Er dit barn ikke en del af det gratis HPV program kan man naturligvis få vaccinationen mod egenbetaling.

HPV catch-up vaccination af to grupper af drenge/mænd forventes at begynde 1. februar eller 1. marts 2020. Det midlertidige tilbud forløber indtil 31. december 2021. Tilbuddet gælder:

  • Drenge, som er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 2006 – 1. halvdel af 2007).
  • Mænd, der er tiltrukket af mænd, og som er født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003.

september 2019 blev HPV-vaccine også et tilbud til drenge, der var fyldt 12 år 1. juli 2019 eller senere.

 

Tilbud om gratis kighostevaccination til gravide forlænges

Da kighosteepidemien i Danmark endnu ikke er klinget af, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at forlænge det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i tredje trimester. Tilbuddet bliver forlænget med tre måneder frem til den 30. april 2020.

 

Udvidede tider for blodprøvetagning pr. 1/12-2019!

 

DROP IN BLOPRØVER HVER MORGEN FRA 7.00-7.45.

  • Ingen tidsbestilling. Kør dit sundhedskort gennem kortlæseren og sæt dig blot og vent til du kaldes ind. 
  • Kun planlagte blodprøver (aftalt på forhånd hvilke prøver der skal tages)
  • DROP IN BLODPRØVER KAN IKKE ANVENDES HVIS DER SKAL LAVES ANDRE UNDERSØGELSER SAMTIDIGT (f.eks hjertekardiogram/EKG). 

Influenza vaccination fra 1. November.

Årets influenza vaccination gives fra 1. November. Du skal blot møde op i klinikken uden forudgående tidsbooking i tidrummet 9.30- 11.45 og 12.30 til 15.00. Torsdag tillige 15.00- 17.00

 

 

Gratis kighoste vaccination af gravide fra 1. November.

Der er indført en midlertidig kighostevaccination til kvinder som er gravide i uge 28-40 (3. trimester).

Dette er for at beskytte nyfødte børn indtil 3-månedersalderen, hvor de selv skal vaccineres.

Tidsperiode
Tilbuddet om kighostevaccination til gravide gælder i perioden 1. november 2019 indtil 31. januar 2020.

Praktiserende læger tilbyder kighostevaccination til gravide i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge). Gravide, som allerede har været til 3. lægeundersøgelse den 1.

november, skal kontakte klinikken for en tid til vaccination.

 

Hjemmeside opdatering.

Det er nu muligt at lave online tidsbestillinger, receptfornyelser og e-mail konsultationer.

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

 

Tilbuddet om gratis HPV-vaccination gælder til drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019, eller derefter.

For drenge gælder det gratis tilbud til de, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere og indtil det fyldte 18. år, mens det for piger er et tilbud til aldersgruppen 12 og 18 år.

Se mere her:  www.stophpv.dk.

Tidsbestilling:

Vælg den læge du ønsker tid hos, vælg derefter dato og tid. Udfyld ALLE de øvrige felter.
Du kan kun bestille 1 tid. Vedr. tid til alle andre attester end kørekortsattest, skal du kontakte sekretariatet, og fortælle hvilken attest det drejer sig om.
Du kan ændre og afbestille din tid, brug feltet øverst i tidsbestillings modulet
Du kan også sende SMS til 60 541 341.

Receptfornyelse:

Vær opmærksom på, at samme medicin kan have flere forskellige navne. Se på din medicinpakke.
Medicinen vil almindeligvis være klar til afhentning følgende eftermiddag.

Email konsultation:

Få svar på prøver eller stil korte spørgsmål til lægen.
Der svares så hurtigt vi kan, men der kan gå flere dage Du kan kun skrive ca 5 linier.
Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.

Akut tid:

Dagligt fra kl. 08.00 – 08.45 og kl. 14.30. I akuttiden ser vi patienter med akut opstået sygdom.
Husk, at du skal henvende dig i skranken, når du kommer, derefter trække et nummer, og scan dit sundhedskort.

Man kommer ind efter tur, og kan ikke ønske at komme til en bestemt læge. Der kigges kun på det akutte problem.