Lægernes Hus Langeskov

Online tidsbestilling

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID. MinLæge App´en kan også anvendes til tidsbestilling.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

Ønsker du at bestille en konsultationstid, kan du klikke her.

Kørekort, print selv Kørekortsattest

Diabetesattset, print selv Diabetesattest

Receptfornyelse

Alle receptfornyelser af afhængighedsskabende medicin kræve fremmøde og aftalt konsultation i lægehuset.
Dette i henhold til Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for patientsikkerheds regler og krav.

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

Ønsker du at bestille en ny recept, kan du klikke her

Email konsultation

MinLæge App´en kan også anvendes til email-konsultation.
Vi anbefaler at man opretter sig med NemID/MitID.
Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

VIGTIGT – LÆS DETTE FØRST INDEN DU SKRIVER EN EMAIL KONSULTATION:

  • Skriver du på dit barns vegne, SKAL der logges ind i barnets CPR nummer.
  • Gør det kort og meget præcist. Tænk: kan der svares ja/nej. E-kons erstatter ikke almindelig konsultation.
  • Skal du have fornyet vanlig medicin anvendes eksempelvis medicinkortet app/hjemmeside  eller vores hjemmeside.
  • Undlad at skrive om noget akut – så skal du ringe.
  • Vi har 5 arbejdsdage til at svare en E-kons.
  • Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.Vi skrives ved!

Ønsker du at skrive en email konsultation, kan du klikke her

 

Nyheder

 

Ydelsesbeskeder.

Vi er glade for det nye tiltag med gennemsigtig for ydelser. Du er velkommen til at kontakte klinikken ved spørgsmål.

Sommerferie

Kære patienter

Klinikken holder åbent i sommerferien (27-32) – dog primært kun for akutte henvendelser (akut opstået sygdom, forværring i kendt sygdom, eller mistanke om alvorlig sygdom).

Husk at få fornyet din medicin i god inden sommerferien starter. Aftalte konsultationer (årskontrol, børneundersøgelser) bør vente til efter sommerferien.
Vi ønsker alle en god sommer.

Ophør med billeder på email-konsultationer pr 1/7-2024

Regionen har desværre valgt at opsige aftalen omkring anvendelse af e-mail med vedhæftet billeder, hvor lægen tidligere har kunne vurdere f.eks. udslæt og øjenbetændelse.

I stedet bedes patienter kontakte lægehuset ift. videre plan (fremmøde konsultation, video konsultation, telefon råd – alt afhængig af udslæt og øvrige symptomerne).

 

 Min læge app

Vi anbefaler alle vores patienter at anvende app´en “MinLæge” til email-konsultation, receptfornyelse og tidsbestilling. Den kan hentes her:

Apple/Iphone

Android