Lægernes Hus Langeskov

Tidsbestilling

Ønsker du at bestille en tid, kan du klikke her

Kørekort, print selv Kørekortsattest

Diabetesattset, print selv Diabetesattest

Email konsultation

Ønsker du at bestille en email konsultation, kan du klikke her

Vi gør opmærksom på, at det ikke er til akutte problemstillinger, da der er nogle dages svarfrist.

Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.

 

Lægehuset holder lukket fra 24/9 kl. 14.00 og 25/9 pga. nyt IT system.

Der er ligeledes lukket for tidsbestilling i den efterfølgende uge.

Ved behov for akut lægekontakt henvises til:

Lægehuset i Ullerslev

Vi forventer at vores nye IT system medfører et løft på mange områder herunder mulighederne for f.eks. online booking af tider hos både læger og personale.

Gratis HPV-vaccination til drenge kan gives fra 1. september

Tilbuddet om gratis HPV-vaccination gælder til drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019, eller derefter.

For drenge gælder det gratis tilbud til de, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere og indtil det fyldte 18. år, mens det for piger er et tilbud til aldersgruppen 12 og 18 år.

e mere her:  www.stophpv.dk.

Influenza vaccination

Gravide i 2. og 3. trimester kan blive influenzavaccineret frem til 28. februar 2019

Efter indtastning af cpr. nummer skal du IKKE skrive adgangskode første gang du logger på. Du bliver bedt om at lave en adgangskode, samt at skrive mailadresse og telefonnummer.
( 5 valgfrie karakterer, tal, store og små bogstaver). Husk koden. Hvis du har glemt den så kontakt lægehuset. Du kan altid ændre kode, mail og telefonnummer.
Har du problemer med at oprette dig på vores hjemmeside, har vi udarbejdet en vejledning, som du kan få udleveret i skranken.

Tidsbestilling:

Vælg den læge du ønsker tid hos, vælg derefter dato og tid. Udfyld ALLE de øvrige felter.
Du kan kun bestille 1 tid. Vedr. tid til alle andre attester end kørekortsattest, skal du kontakte sekretariatet, og fortælle hvilken attest det drejer sig om.
Du kan ændre og afbestille din tid, brug feltet øverst i tidsbestillings modulet
Du kan også sende SMS til 60 541 341.

Receptfornyelse:

Vær opmærksom på, at samme medicin kan have flere forskellige navne. Se på din medicinpakke.
Medicinen vil almindeligvis være klar til afhentning følgende eftermiddag.

Email konsultation:

Få svar på prøver eller stil korte spørgsmål til lægen.
Der svares så hurtigt vi kan, men der kan gå flere dage Du kan kun skrive ca 5 linier.
Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.

Akut tid:

Dagligt fra kl. 08.00 – 08.45 og kl. 14.30. I akuttiden ser vi patienter med akut opstået sygdom.
Husk, at du skal henvende dig i skranken, når du kommer, derefter trække et nummer, og scan dit sundhedskort.

Man kommer ind efter tur, og kan ikke ønske at komme til en bestemt læge. Der kigges kun på det akutte problem.