Lægernes Hus Langeskov

Tidsbestilling

Ønsker du at bestille en tid, kan du klikke her

Kørekort, print selv Kørekortsattest

Diabetesattset, print selv Diabetesattest

Email konsultation

Ønsker du at bestille en email konsultation, kan du klikke her

Vi gør opmærksom på, at det ikke er til akutte problemstillinger, da der er nogle dages svarfrist.

Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.

 

Mæslinge epidemi – vaccination

Læs følgende om den pågående mæslinge epidemi fra statens serum institut: Mæslinge epidemi og vaccination, Statens Serum Institut

Uvaccinerede personer født efter 1986 samt personer født i perioden 1975 til 1986 skal være særlig opmærksomme.

I børnevaccinationsprogrammet gives MFR-vaccinen to gange, når barnet er 15 mdr. og 4 år. Man kan umiddelbart give MFR-vaccinen fra 12 mdr., også samtidig med de øvrige vacciner, som gives på dette tidspunkt. Ved stor risiko for smitte kan vaccinen gives fra 9 mdr. – i særlige tilfælde fra 6 mdr. efter lægelig vurdering. Hvis vaccinen gives før 12 mdr. skal barnet stadig vaccineres to gange til de sædvanlige tidspunkter. Vaccination givet før 12 måneder pga. af rejse skal betales af forældrene selv.

Har du mistanke om mæslinger skal du kontakte klinikken telefonisk inden fremmøde.

Influenza vaccination

Gravide i 2. og 3. trimester kan blive influenzavaccineret frem til 28. februar 2019

Efter indtastning af cpr. nummer skal du IKKE skrive adgangskode første gang du logger på. Du bliver bedt om at lave en adgangskode, samt at skrive mailadresse og telefonnummer.
( 5 valgfrie karakterer, tal, store og små bogstaver). Husk koden. Hvis du har glemt den så kontakt lægehuset. Du kan altid ændre kode, mail og telefonnummer.
Har du problemer med at oprette dig på vores hjemmeside, har vi udarbejdet en vejledning, som du kan få udleveret i skranken.

Tidsbestilling:

Vælg den læge du ønsker tid hos, vælg derefter dato og tid. Udfyld ALLE de øvrige felter.
Du kan kun bestille 1 tid. Vedr. tid til alle andre attester end kørekortsattest, skal du kontakte sekretariatet, og fortælle hvilken attest det drejer sig om.
Du kan ændre og afbestille din tid, brug feltet øverst i tidsbestillings modulet
Du kan også sende SMS til 60 541 341.

Receptfornyelse:

Vær opmærksom på, at samme medicin kan have flere forskellige navne. Se på din medicinpakke.
Medicinen vil almindeligvis være klar til afhentning følgende eftermiddag.

Email konsultation:

Få svar på prøver eller stil korte spørgsmål til lægen.
Der svares så hurtigt vi kan, men der kan gå flere dage Du kan kun skrive ca 5 linier.
Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.

Akut tid:

Dagligt fra kl. 08.00 – 08.45 og kl. 14.30. I akuttiden ser vi patienter med akut opstået sygdom.
Husk, at du skal henvende dig i skranken, når du kommer, derefter trække et nummer, og scan dit sundhedskort.

Man kommer ind efter tur, og kan ikke ønske at komme til en bestemt læge. Der kigges kun på det akutte problem.