Lægernes Hus Langeskov

Online tidsbestilling

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

Ønsker du at bestille en konsultationstid, kan du klikke her.

Kørekort, print selv Kørekortsattest

Diabetesattset, print selv Diabetesattest

Receptfornyelse

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

Ønsker du at bestille en ny recept, kan du klikke her

Email konsultation

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

Ønsker du at bestille en email konsultation, kan du klikke her

Vi gør opmærksom på, at det ikke er til akutte problemstillinger, da der er nogle dages svarfrist.

Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.

Nyheder

 

19/10: Influenza vaccinerne er kommet! Dog indskærpet at kun patienter i målgrupper + sundhedspersonale må få vaccinen.

Hurtigere end forventet har vi idag modtaget influenzavaccinerne. Derfor har vi besluttet at fastholde vaccinationsdagen 21/10 kl 12.30-16.00.

Sundhedsstyrelsens har oplyst os om at vi ikke må vaccinere patienter som ikke er en del af målgruppen (se under 4/9 for yderligere info). Det er derfor ikke muligt at få vaccinen hvis man ikke tilhører nogle af de nævnte grupper, ej heller mod egenbetaling.

Vaccination for lungebetændelse (pneumokokker) kan gives samtidigt (såfremt du tilhører målgruppen alle over 65 + særligt udvalgte grupper, se under 28/4).

Husk at bære mundbind.

 

13/10: Vacciner i restordre!

Pga. leveringssvigt fra statens serum institut har vi ikke modtaget de bestilte influenza vacciner. Vi er derfor nødsaget til at aflyse vaccinationsdagen d. 21/10 kl 12.30-16.00.

Vi forventer at få vaccinerne leveret senere så der forhåbentlig kan vaccineres i starten af November. Dato for dette udmeldes senere.

Vi har modtaget en mindre levering af lungebetændelsesvacciner og kan tilbyde vaccination hermed såfremt man tilhører den udvalgte gruppe der tilbydes denne gratis. Se længere ned på siden for yderligere information.

12/10: Online tidsbestilling er genåbnet.

Det er nu igen muligt at booke tid online via vores hjemmeside og MinLæge app´en.

Alle patienter med COVID19 symptomer (forkølelse, hoste, ondt i halsen, feber) skal fortsat kontakte klinikken telefonisk og må naturligvis ikke komme i klinikken.

5/10: Influenzavaccinerne til 85 årige er ankommet!

Vi har sendt en læge til serum instituttet i ekspresfart og hente de forsinkede vacciner.

Der kan således vaccineres i lægehuset idag kl 12.30 og fremadrettet som tidligere annonceret.

 

29/9: Fra idag skal alle i lægehuset over 12 år bære mundbind.

I hht. nye udmeldinger fra sundhedsstyrelsen  skal alle patienter, pårørende og øvrige der kommer i lægehuset over 12 år bære mundbind fra dags dato.

Det forventes at du selv medbringer et mundbind.

4/9: Gratis influenzavaccination fra 1/10-20 – ændret procedure.

Bemærk at 85+ årige først kan vaccineres d. 7/10 og fremadrettet. 85+ årige skal i år have en særlig vaccine, den har vi først til rådighed fra 7/10. (GÆLDER IKKE SE HØJERE OPPE HER PÅ SIDEN).

Desuden tilbydes al sundhedspersonale i år også gratis influenzavaccination. Sundhedspersonale er nærmere defineret længere nede på siden.

Pga Corona situationen er proceduren ændret for årets influenzavaccination. Der vaccineres i nedenstående tidsrum uden forudgående tidsbestilling, bare mød op. 

Kl 12.30 – 16.00 på følgende datoer:

Torsdag d 1/10

Tirsdag d 6/10

Onsdag d 7/10

Onsdag d 21/10

Vaccinationen er gratis for alle over 65 år samt for risikogrupper.

Øvrige kan vaccineres mod egenbetaling på 200 kr.

 

Du bedes anvende mundbind når du kommer til vaccination på ovennævnte datoer.

Ændringen er foretaget for at vi kan overholde afstandskrav og beskytte udsatte borgere.

 

Risikogrupper er defineret således af Sundhedsstyrelsen:

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 26.8 2019  har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer der er fyldt 65 år eller fylder 65 år i vaccinationsperioden (født før d. 15 Januar 1955)
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Sundhedspersonale:
  Læger
  – Sygeplejersker
  – Farmaceuter
  – Kiropraktorer
  – Tandlæger
  – Afspændingspædagoger
  – Bandagister
  – Bioanalytikere
  – Ergoterapeuter
  – Fysioterapeuter
  – Jordemødre
  – Kliniske diætister
  – Optometrister
  – Radiografer
  – Audiologiassistenter
  – Farmakonomer
  – Fodterapeuter
  – Neurofysiologiassistenter
  – Tandklinikassistenter
  – Tandplejere
  – Tandteknikere
  – Beskæftigelsesvejledere
  – Plejere
  – Plejehjemsassistenter
  – Social- og sundhedsassistenter
  – Social- og sundhedshjælpere
  – Psykologer
  – Lægesekretærer
  – Sundhedsservicesekretærer
  – Portører
  – Paramedicinere
  – Ambulancebehandlere
  – Ambulanceførere

 

8/6: Vaccination mod lungebetændelse-nu for alle over 65, fra 15/6.

Gruppen af borgere der kan få gratis vaccination er nu udvidet til alle over 65 samt udvalgte grupper under 65.

Vaccinen kan give fra 15/6.

Læs mere her: Sundheds og ældreministeriet

Kontakt klinikken telefonisk og bestil tid til vaccinen.

 • HUSK Max 8 i venteværelset
 • Kom få minutter før din aftalte tid (vent evt udenfor).
 • Du kan evt aftale at blive vaccineret i bilen, på parkeringspladsen.

 

Lægehusets Corona-relaterede ændringer:

 • Online booking er suspenderet, kontakt os telefonisk.
 • Akut tid morgen og eftermiddag er suspenderet, det er naturligvis fortsat muligt at få en akut tid, kontakt os telefonisk.
 • Max 8 i venteveærelset.
 • Ingen patienter i lægehuset med tegn på øvre luftvejsinfektion (feber, hoste, ondt i halsen, forkølelse).

 

28/4: Vaccination mod lungebetændelse.

Der tilbydes gratis vaccination mod lungebetændelse til udvalgte grupper. Kontakt lægehuset for en aftale. Vi kan bla. vaccinere på parkeringspladsen/i bilen for at mindske smittespredningen.

Patienter der ikke er omfattet af nedenstående kategorier forventes at blive gratis vaccineret senere på året.

Grupperne der aktuelt kan tilbydes gratis vaccination:

A) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med kroniske lungesygdomme.
b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
d) Personer med kroniske leversygdomme.
e) Personer med kroniske nyresygdomme.

B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.

C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

25/3: CORONA UPDATE

Situationen på landsplan og i lægehuset er uændret. Se tidligere opdatering fra 17/3.

Vores bekymring er dog at der er patienter som ikke kontakter lægehuset men mindre akutte/alvorlige symptomer pga. den aktuelle situation. Det medfører risiko for forsinkelse af udredning/behandling.

Det er vigtigt at du ringer til os ved f.eks:

 • Forværring i kendt kronisk sygdom
 • Ikke-nytilkomne symptomer som dog er bekymrende
 • Generel usikker om dit helbred/symptomer.

Foruden aftalt fremmøde kan vi

 • hjælpe over telefonen
 • svare på email-konsultation evt. med vedhæftning af billeder
 • lave video-konsultation i udvalgte tilfælde. (via din mobiltelefon)

17/3: CORONA UPDATE:

Lægehuset er fortsat lukket for alle uden en forudgående aftale.

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger:

– Har du/dit barn tegn på øvre luftvejsinfektion (forkølelse, hoste, ondt i halsen, feber) og ikke bekymret for tilstanden skal du blive hjemme og se an. Er du bekymret for tilstanden kontakt lægehuset telefonisk. 
I lægehuset ser vi aktuelt patienter i følgende grupper:
– Akut opstået sygdom (som ikke kan vente) uden samtidig tegn til øvre luftvejsinfektion. 
– Graviditetsundersøgelser og børnevaccinationer (ikke 2 og 3 års børnundersøgelser). 
– Opfølgning på allerede iværksat behandling/udredning. F.eks patienter i blodfortyndende behandling. 
– Patienter med faretruende, ikke akutte symptomer. 
Opfølgning på prøver/undersøgelser(kroniker-kontroller, helbredscheck, diverse prøvesvar) kan afgives telefonisk fra læge eller personale.
Alle øvrige besøg/kontroller bør udskydes til senere. Kontakt klinikken pr telefon/email meget kan klares på den måde.
Vi modtager mange henvendelser angående sygemelding/forholdsregler pga den aktuelle situation med coronavirus.
Vi skal bede alle orientere sig via deres arbejdsgiver, www.coronasmitte.dk, sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.SST.dk eller på Corona Hotline: +45 70 20 02 33 inden i kontakter klinikken.
 

12/3: CORONA UPDATE:
Lægehusets åbne akut konsultationer morgen og eftermiddag aflyses på ubestemt tid. Dette gælder også åbent laboratorium fra kl 7.00-7.45.

Kontakt istedet klinikken telefonisk ved behov for akut lægehjælp.

Vi opfordrer desuden patienter med kroniske/alvorlige sygdomme til at aflyse faste kontroltider i den kommende periode.

 

Frygter du at være smittet med corona virus SKAL DU IKKE KOMME NED I LÆGEHUSET.

Kontakt os istedet pr. telefon.

CORONA ‐ tjek:
Hvis du har feber og hoste, synkesmerter,
vejrtrækningsbesvær,
så se her:
Har du inden for de sidste 14 dage opholdt dig i
NordItalien
(Emilia‐Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto)
Kina
Singapore
Hong Kong
Japan
Syd Korea
Iran
Eller
Haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person
SÅ SKAL DU
FØRST RINGE TIL LÆGEHUSET – OG IKKE BARE GÅ IND
DET SKAL AFKLARES, OM DU KAN VÆRE SMITTET MED CORONA
FØR VI KAN MODTAGE DIG

 

Min læge app

Vi anbefaler alle vores patienter at anvende app´en “MinLæge” til email-konsultation, receptfornyelse og tidsbestilling. Den kan hentes her:

Apple/Iphone

Android

 

HPV- catch up programmet til drenge udvides. Se nedenstående.

Er dit barn ikke en del af det gratis HPV program kan man naturligvis få vaccinationen mod egenbetaling.

HPV catch-up vaccination af to grupper af drenge/mænd forventes at begynde 1. februar eller 1. marts 2020. Det midlertidige tilbud forløber indtil 31. december 2021. Tilbuddet gælder:

 • Drenge, som er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 2006 – 1. halvdel af 2007).
 • Mænd, der er tiltrukket af mænd, og som er født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003.

september 2019 blev HPV-vaccine også et tilbud til drenge, der var fyldt 12 år 1. juli 2019 eller senere.

 

Tilbud om gratis kighostevaccination til gravide forlænges

Da kighosteepidemien i Danmark endnu ikke er klinget af, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at forlænge det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i tredje trimester. Tilbuddet bliver forlænget med tre måneder frem til den 30. april 2020.

 

Udvidede tider for blodprøvetagning pr. 1/12-2019!

 

DROP IN BLOPRØVER HVER MORGEN FRA 7.00-7.45.

 • Ingen tidsbestilling. Kør dit sundhedskort gennem kortlæseren og sæt dig blot og vent til du kaldes ind. 
 • Kun planlagte blodprøver (aftalt på forhånd hvilke prøver der skal tages)
 • DROP IN BLODPRØVER KAN IKKE ANVENDES HVIS DER SKAL LAVES ANDRE UNDERSØGELSER SAMTIDIGT (f.eks hjertekardiogram/EKG). 

Influenza vaccination fra 1. November.

Årets influenza vaccination gives fra 1. November. Du skal blot møde op i klinikken uden forudgående tidsbooking i tidrummet 9.30- 11.45 og 12.30 til 15.00. Torsdag tillige 15.00- 17.00

 

 

Gratis kighoste vaccination af gravide fra 1. November.

Der er indført en midlertidig kighostevaccination til kvinder som er gravide i uge 28-40 (3. trimester).

Dette er for at beskytte nyfødte børn indtil 3-månedersalderen, hvor de selv skal vaccineres.

Tidsperiode
Tilbuddet om kighostevaccination til gravide gælder i perioden 1. november 2019 indtil 31. januar 2020.

Praktiserende læger tilbyder kighostevaccination til gravide i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge). Gravide, som allerede har været til 3. lægeundersøgelse den 1.

november, skal kontakte klinikken for en tid til vaccination.

 

Hjemmeside opdatering.

Det er nu muligt at lave online tidsbestillinger, receptfornyelser og e-mail konsultationer.

Vi anbefaler at man opretter sig med NemID.

Opretter man sig med kode skal man forvente 1-2 dages ventetid før man kan få adgang.

 

Tilbuddet om gratis HPV-vaccination gælder til drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019, eller derefter.

For drenge gælder det gratis tilbud til de, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere og indtil det fyldte 18. år, mens det for piger er et tilbud til aldersgruppen 12 og 18 år.

Se mere her:  www.stophpv.dk.

Tidsbestilling:

Vælg den læge du ønsker tid hos, vælg derefter dato og tid. Udfyld ALLE de øvrige felter.
Du kan kun bestille 1 tid. Vedr. tid til alle andre attester end kørekortsattest, skal du kontakte sekretariatet, og fortælle hvilken attest det drejer sig om.
Du kan ændre og afbestille din tid, brug feltet øverst i tidsbestillings modulet
Du kan også sende SMS til 60 541 341.

Receptfornyelse:

Vær opmærksom på, at samme medicin kan have flere forskellige navne. Se på din medicinpakke.
Medicinen vil almindeligvis være klar til afhentning følgende eftermiddag.

Email konsultation:

Få svar på prøver eller stil korte spørgsmål til lægen.
Der svares så hurtigt vi kan, men der kan gå flere dage Du kan kun skrive ca 5 linier.
Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.