Akuttid

Vi har akuttid dagligt fra kl. 08.00 – 08.45. I akuttiden ser vi patienter med akut opstået sygdom.

Er der ingen ledige tider at få, og er der et problem, der ikke kan vente til dagen efter, har vi mulighed for at bede dig komme kl. 14.30. Dette er som sagt kun efter aftale.

Har du truffet aftale om at komme i akuttiden, skal du trække et nummer, når du kommer.
Man kommer ind efter tur og kan ikke ønske at komme til en bestemt læge. Der kigges kun på det akutte problem.

Ring til os så snart du har behov for at komme til lægen, så har vi sammen bedre mulighed for at planlægge, hvornår du skal komme.

Ring venligst afbud, hvis du har fået en tid, du alligevel ikke skal bruge, det er der helt sikkert en anden patient der kan!!!