Kontakt

TELEFONTID

Mellem kl. 8 – 9 er der mulighed for telefonisk konsultation med lægerne, som har telefontid på skift.
Undgå venligst at ringe om almindelig tidsbestilling og receptfornyelse mellem kl. 8 – 9.

KONSULTATION

Lægerne har konsultationstid dagligt fra kl. 09.30 – 14.15. Enkelte dage vil man også kunne få tid hos lægen mellem kl. 8 – 9.
Vore sygeplejersker har konsultationstider dagligt fra kl. 8 – 15. Enkelte dage fra kl. 7 – 16.
Både læger og sygeplejersker har aftenkonsultation torsdag fra 15.30 – 17.30

E-MAILKONSULTATION

Der er mulighed for e-mailkonsultationer, når der er tale om korte, konkrete forespørgelser af ikke hastende karakter. Du kan evt også bede om svar på prøver.

Hvis lægen er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie, er det ikke muligt, at skrive en e-mail til vedkommende. Mailen åbnes igen, når lægen er tilbage.

TIDSBESTILLING (Brug gerne hjemmesiden)

Tidsbestilling kan ske ved telefonisk eller personlig henvendelse mellem kl. 9 – 16.
Hvis der er behov for en tid samme dag, dog også mellem kl. 8 – 9.
Du er også velkommen til at komme i lægehuset mellem 9 – 16 for at bestille en tid.

MEDICINBESTILLING (Brug gerne hjemmesiden)

Receptfornyelse og genbestilling af medicin mellem kl. 9 – 15.30. Bestil venligst i god tid.
Hvis der er tale om ny medicintype eller ændring i dosering, så skal du tale med din læge i telefontiden.

TELEFONNUMMER:

Vores tlf.nr. er: 65 38 12 02. Der er desværre ofte ventetid. For at spare dig for unødig ventetid kan du eventuelt

bestille medicin og tid til konsultation via denne hjemmeside

Akuttid:

Ved akut opstået sygdom har vi mulighed for, at du kan komme i konsultationen mellem kl. 8 og kl. 9 og kl. 14.30 uden tidsbestilling. Du har her ikke mulighed for at vælge, hvilken læge du kommer til, du må påregne nogen ventetid, og konsultationen vil kun være rettet mod den akutte sygdom.

VED AKUT OPSTÅET SYGDOM EFTER KL. 16.00

Kontaktes lægevagten på tlf.: 70 11 07 07